Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej ostatecznie wzywa Panów Witolda Skrzydlewskiego, Sebastiana Rubina, Bronisława Stompora oraz Panią Renatę Piwowarską do bezzwłocznego zaniechania naruszania dóbr osobistych Członków Izby Panów Roberta Czyżaka i Krzysztofa Stefaniak-Sujewicza oraz Pana Dariusza…

brak_foto

Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej przeprasza Pana Dariusza Dutkiewicza za niegodne zachowanie niektórych członków Izby, którzy kłamią na jego temat, oczerniają go, pomawiają i naruszają jego dobre imię na swoich prywatnych stronach internetowych podszywających się pod…

15 marca 2018 windykatorzy zajęli za długi samochód Polskiej Izby Pogrzebowej Fiata 500L nr rej. WI906FC. Wcześniej Orange Polska wyłączyło wszystkie telefony Izby za niepłacenie rachunków.  Sprawę zostawiamy bez komentarza. Smutne wnioski nasuwają się same.

Polska Izba Pogrzebowa informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS sygn. akt: Wa XIII NsRejKRS 83641/17/582 ostatecznie odmówił rejestracji Panów Witolda Skrzydlewskiego, Sebastiana Rubina,…

  Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2018 Roku życzy Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej Robert Czyżak, Jerzy Jarosz, Sławomir Moch, Cezary Karczewski i Krzysztof Stefaniak-Sujewicz  

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS  sygn. akt: Wa XIII NsRejKRS 59944/17/493 w dniu 17 października 2017 r. orzekł, że Sebastian Rubin nigdy nie został wybrany na Prezesa Izby,…

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że osoby nieuprawnione ponownie próbują przejąć kontrolę nad stroną Polskiej Izby Pogrzebowej. W związku z powyższym w najbliższym czasie mogą pojawić się problemy z działaniem strony. Równocześnie należy się spodziewać rozpowszechniania…

Wojewoda Mazowiecki skierował do Izby pismo informujące, że dnia 24 sierpnia 2017 r. wystąpił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy z informacją o podjęciu czynności nadzorczych wobec Izby. Pismo…

brak_foto

W związku z wpłynięciem do Banku Pekao S.A. pisma Wojewody Mazowieckiego  dotyczącego  nieprawidłowości zaistniałych po wyborze Pana Roberta Czyżaka na Prezesa Izby na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 3 czerwca 2017 r. w Kielcach…

  Nie daj się oszukać, poznaj swoje prawa   Grupa Doradcza Prawno-Medyczna zaprasza na bezpłatne porady prawne podczas targów NECROEXPO 2017   GDPM to pierwsze w Polsce centrum doradcze, zapewniające kompleksową pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach…