Bank Pekao S. A. zablokował konto Izby

brak_foto

W związku z wpłynięciem do Banku Pekao S.A. pisma Wojewody Mazowieckiego  dotyczącego  nieprawidłowości zaistniałych po wyborze Pana Roberta Czyżaka na Prezesa Izby na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 3 czerwca 2017 r. w Kielcach oraz na spotkaniu Członków Izby w dniu 29 lipca 2017 r. w Strykowie Bank Pekao S.A. podjął decyzję o zablokowaniu konta Izby do odwołania.