Bezprawne przejęcie numeru Izby przez Pana Dutkiewicza

Pan Dariusz Dutkiewicz nie jest już dyrektorem Polskiej Izby Pogrzebowej. Pod koniec swojego urzędowania dopuścił się jednak wielu nadużyć, które w istotny sposób przyczyniły się od osłabienia pozycji Polskiej Izby Pogrzebowej.

Dnia 10 sierpnia Pan Dutkiewicz dokonał bezprawnego przeniesienia numeru 510 144 815 na swoje prywatne konto. Numer był przez wiele lat użytkowany przez Polską Izbę Pogrzebową i był utożsamiany z naszymi działaniami. Możemy jasno powiedzieć – Pan Dutkiewicz działa na szkodę Polskiej Izby Pogrzebowej!

Obecnie kontakt z Polską Izbą Pogrzebową jest możliwy pod numerami:

511 123 773 – PREZES

510 144 816 – BIURO

Nowy Zarząd podjął już zdecydowane kroki w celu odzyskania własności Izby. Niestety na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty, o których będziemy na bieżąco Państwa informować.