Jest pozytywna reakcja Ministra Finansów na wnioski Izby

brak_foto

Zmiany VAT za sprawą Izby.

Szanowni Państwo,

Jak dobrze wiecie nasza Izba już 17 marca 2014 wystąpiła do Ministra Finansów o zmianę niekorzystnych dla nas przepisów dotyczących podatku VAT od pojazdów specjalnych pogrzebowych. Następnie prowadziliśmy z resortem szereg rozmów. Jedną z podnoszonych przez nas kwestii jest sprawa odstąpienia od konieczności prowadzenia ewidencji pojazdów dla pojazdów specjalnych pogrzebowych. Nasze stanowisko potwierdziliśmy w naszych pismach do Ministerstwa Finansów z dnia 9 kwietnia 2014 r. oraz z dnia 7 maja 2014 r. W konsekwencji tego Minister Finansów przedłożył do naszej konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, proponując jego wprowadzenie z dniem 1 czerwca 2014 r. (treść i uzasadnienie do projektu rozporządzenia w załączeniu). Projekt ten spełnia nasze oczekiwania, w tym zakresie uznając, że każdy pojazd specjalny pogrzebowy bez względu na ilość rzędów siedzeń oraz dopuszczalną masę całkowitą będzie zwolniony od obowiązku prowadzenia dla niego ewidencji przebiegu pojazdu.

To duży sukces naszej Izby, jednak to nie koniec naszych starań o zmianę niekorzystnych dla nas przepisów.

 

Z poważaniem

Dariusz Dutkiewicz

Dyrektor Biura Izby

PLIK DO POBRANIA