Koniec obowiązkowych godzin szkoleń dla zarządców!!!

Od 1 stycznia 2014 r. znika rejestr zarządców nieruchomości. Nie będzie już obowiązku brania udziału w szkoleniach i zbierania godzin, posiadania licencji oraz bycia niekaranym. Znika obowiązek posiadania odpowiedniego, kierunkowego wykształcenia oraz odbycia praktyk. Zarządcy nieruchomości będą musieli posiadać jedynie ubezpieczenie OC, w związku z prowadzeniem swojej działalności. Wszelkie relacje pomiędzy zarządcą a klientem (właścicielem nieruchomości) regulować będzie umowa cywilnoprawna, a spory rozstrzygać sąd powszechny. To konsekwencja uchwalenia przez Sejm RP w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Więcej: Koniec obowiązkowych godzin szkoleń dla zarządców!!!

 

Zobacz zdjęcia ze szkoleń dla administratorów cmentarzy w 2013 r.