Krajowy Rejestr Zarządców i Administratorów Cmentarzy

Od 1 stycznia 2014 r. zlikwidowano państwowe licencje zarządców nieruchomości. Tym samym licencje te zostały wycofane z obrotu prawnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszego środowiska, Polska Izba Pogrzebowa utworzyła ogólnopolski Krajowy Rejestr Zarządców i Administratorów Cmentarzy,  do  którego  każdy  zarządca  lub administrator cmentarza może dopisać się już teraz bezpłatnie. Po dokonaniu wpisu do rejestru wydane zostanie Państwu świadectwo certyfikacji w zakresie zarządzania i administrowania cmentarzami. Świadectwo zostanie wydane na koszt Izby.

Więcej…