LIST OTWARTY PANA WITOLDA SKRZYDLEWSKIEGO

brak_foto

W załączeniu list otwarty Pana Witolda Skrzydlewskiego.

list P. Witolda Skrzydlewskiego