Próba założenia nowej Izby

Pan Robert C. na 2 września zaplanował w Warszawie spotkanie, które według niego miało być Walnym Zgromadzeniem Polskiej Izby Pogrzebowej. Opinie prawników mówią jednak wyraźnie, że Pan Robert C. nie ma prawa do zwoływania tego typu spotkań.

 

 

Dzięki informacjom, które uzyskaliśmy od Pana Jerzego Jarosza, wiemy już, że na spotkaniu w Warszawie zostanie założona nowa organizacja pod nazwą Polska Izba Branży Pogrzebowej! Zbiera się już w tym celu pełnomocnictwa – skąd my to znamy?

 

Nie możemy zakazać innym tworzenia nowych Izb, jednak niedopuszczalne jest używanie przy tym nie swoich środków. Jednocześnie Nowy Zarząd serdecznie dziękuje Panu Jerzemu Jaroszowi za przekazane dokumenty. Dzięki nim prawda o działaniach Pana Roberta C. i jego popleczników może ujrzeć światło dzienne.

 

 

Przypominamy Państwu, że wedle specyfikacji, którą publikujemy, na spotkanie w Warszawie miało zostać wydanych ponad 40 tysięcy złotych.

Na wyżej wymienioną specyfikację z konta Izby wpłacono zaliczkę w wysokości 10 tysięcy złotych!

 

 

 

Dodatkowo z konta Izby przelano blisko 5 tysięcy złotych za obsługę informatyczną spotkania (elektroniczne liczenie głosów).

 

Zwracamy się do Pana Roberta C. i jego popleczników, aby wykazali się honorem. Jeśli decydujecie się zakładać nową Izbę, to róbcie to za swoje prywatne pieniądze.

 

 

Jednocześnie apelujemy do członków Polskiej Izby Pogrzebowej, aby nie dali się wciągnąć w grę tych Panów. Obiecują oni niskie opłaty za członkostwo w ich organizacji, jednak to tylko pretekst do ściągnięcia Państwa w grono członków. Później zbierze się zarząd, zmieni uchwałę i składki staną się bardzo wysokie. Cześć członków przestanie je płacić, wtedy wprowadzi się regulamin, iż w głosowaniach mogą brać udział tylko członkowie bez zaległości. Tym samym wspomniani Panowie załatwiają sobie dożywotnie funkcjonowanie we władzach nowo powstałej Izby. Nie dajcie się Państwo na to nabrać, tym Panom zależy tylko na pieczątkach z tytułami.