Odpowiedź z Ministerstwa Finansów

brak_foto

Polska Izba Pogrzebowa otrzymała od Ministerstwa Finansów odpowiedź na pytania ws. traktowania samochodów specjalnych o przeznaczeniu pogrzebowy w świetle ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Treść pisma rozesłana została Członkom Izby e-mailem.

Pismo udostępniamy wyłącznie Członkom Izby.