Okęcie po raz drugi

OKĘCIE PO RAZ DRUGI

Świetny hotel i dobra lokalizacja. To zadecydowało o ponownym wyborze hotelu Airport Okęcie**** w Warszawie. W dniach 11-12 lutego 2017 r. odbył się cykl dwudniowych szkoleń dla przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców oraz administratorów cmentarzy. W spotkaniu wzięło udział 60 osób z całej Polski. 38 w panelu dla przedsiębiorców pogrzebowych i 22 do zarządców cmentarzy.

Przetargi i jeszcze raz przetargi

W przypadku przedsiębiorców pogrzebowych skupiliśmy się na problematyce skutecznego i świadomego udziału w przetargach publicznych. Zaczęliśmy od teorii. W tej części szkolenia omówiliśmy zagadnienia podstawowe, bez których nie byłoby możliwe przejście do zagadnień szczegółowych. Omówiliśmy więc najczęstsze błędy przy składaniu ofert; rażąco niską cenę – najczęstszy powód odrzuceń; grupę kapitałową – składanie kilku ofert w jednym przetargu, czy dysponowanie potencjałem, doświadczeniem i wiedzą podmiotu trzeciego, aby wygrać przetarg. Jak zwykle przy tego typu szkoleniach nie obyło się bez dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń, co jest równie ważne jak samo szkolenie. Po odjedzie zajęliśmy się już bardziej szczegółowym i praktycznym etapem szkolenia. Na załączonych przykładowych dokumentach tj. ogłoszeniach o przetargach z prokuratur, szpitali oraz ośrodków pomocy społecznej przeprowadzone zostały warsztaty w zakresie przygotowania ofert. Na pierwszy ogień poszedł przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur, dalej odbiór i transport zwłok pacjentów szpitali, ich przechowanie i przygotowanie do wydania, a na końcu świadczenie usług pogrzebowych na rzecz ośrodków pomocy społecznej. Praca na dokumentach oraz ich omawianie trwało aż do bankietu. Kontynuacja szkolenia nastąpiła w niedzielę po śniadaniu. Na tym etapie skupiliśmy się na omówieniu najczęstszych błędów, wskazaniu możliwości uzupełnienia dokumentów lub poprawy błędów w już złożonych ofertach. Dwudniowe szkolenie zakończyło się podsumowaniem i rozdaniem certyfikatów. Wszystkiego tego nie byłoby bez wiedzy i cierpliwości naszego prelegenta adw. Krzysztofa Sawickiego z Gliwic specjalisty w zakresie zamówień publicznych. 

Krajowy Rejestr Zarządców i Administratorów Cmentarzy

Równolegle do szkolenia dla przedsiębiorców pogrzebowych trwał również cykl szkoleń dla zarządców i administratorów cmentarzy. Składał się on z trzech elementów: wykładu z zakresu projektowania cmentarzy, dofinansowania z ZUS-u oraz aspektów prawa do grobu. Pierwsze szkolenie prowadzone było przez znaną nam wszystkim z łamów Biuletynu Izby specjalistkę w zakresie projektowania cmentarzy dr Annę Długozimą z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedry Sztuki Krajobrazu, Szkoły Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Razem z nią próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie Jak zaprojektować cmentarz na pochówek kremacyjny ?”. W ramach wykładu omówiliśmy: rozwiązania przestrzenne; racjonalne zagospodarowanie cmentarza w związku z pochówkami kremacyjnymi; pola urnowe; kolumbaria oraz trendy w architekturze cmentarnej – rozwiązania dla pochówków. Wszystkie omawiane zagadnienia były ilustrowane przykładami. Tu też nie zabrakło pytań i gorącej dyskusji. W godzinach późnopopołudniowych przedstawiliśmy możliwości ubiegania się w ZUS-ie o dofinansowanie na działalność firmy. Temat ten jest jednak w tej chwili zawieszony, gdyż ZUS ogłosił właśnie, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków do odwołania. Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się na bankiecie, aby po śniadaniu dalej poszerzać swoją wiedzę i dokonywać wymiany doświadczeń. Tym razem szkolenie dotyczyło kwestii prawnych, a dokładniej tematu rzeki „Prawo do grobu” . W ramach szkolenia prawnik i Dyrektor Biura Izby Dariusz Dutkiewicz omówił wraz z zarządcami i administratorami cmentarzy kwestie: umowy, jako źródła prawa do grobu; ustanowienia prawa do grobu; dwoistości prawa do grobu; wpływu rodzaju grobu na prawo do niego; konsekwencji pochowania w grobie urny z prochami; dysponenta grobu oraz jego praw i obowiązków; opłaty przedłużającej; egzekwowania opłat za groby; użycia grobu do ponownego pochowania (likwidacja) – problematyki szczątków ludzkich; pomnik – co z nim zrobić przy likwidacji grobu ? oraz tylko ramowo ekshumacji. Tu również uczestnicy otrzymali certyfikaty.

 

Niedosyt to najlepsze słowo dla podsumowania szkoleń. Wiemy już, że jeżeli chodzi o przetargi to nasi słuchacze zażądali wręcz dalszych bardziej szczegółowych części szkolenia, bo dwa dni to stanowczo za mało. Nie inaczej jest również z zarządcami i administratorami cmentarzy. Następne szkolenia już wkrótce.