Pracowity urlop Pana Dutkiewicza

Pan Dariusz Dutkiewicz przez wiele lat był dyrektorem Polskiej Izby Pogrzebowej. W ostatnich tygodniach sam zainteresowany podkreślał jednak, że nie piastuje już tej funkcji, a potwierdzeniem jego słów jest umowa cywilnoprawna, jaką zawarł za zgodą Pana Roberta C.

Pan Dutkiewicz w dniach 21 lipca – 7 sierpnia, przebywał za granicami kraju.

W tym czasie nie był już dyrektorem Izby, a dodatkowo powinien korzystać z uroków słońca w Hiszpanii i Francji. Nie przeszkodziło mu to jednak w wykorzystywaniu służbowego telefonu!

 

We wspomnianym okresie (tzn. 21 lipca – 7 sierpnia) Pan Dutkiewicz wykonał na telefonie Polskiej Izby Pogrzebowej następujące operacje:

– Wysłał 443 SMS-y!

– Odebrał 79 połączeń – 280 minut!

– Wykonał 77 połączeń – 184 minuty!

– Wysłał 52 MMS-y (wiadomość ze zdjęciem)

Szczególnie ciekawa była aktywność Pana Dutkiewicza w dniu 29 lipca, kiedy odbywało się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Pogrzebowej. Rankiem tego dnia Pan Dutkiewicz wysłał ponad 400 SMS-ów. Być może dlatego jego pobory z konta Izby w ostatnim okresie były tak wysokie. Wszak praca w sytuacji gdy można zażywać słońca na hiszpańskiej plaży, musiała sporo kosztować.

Jak już wspominaliśmy, po powrocie z urlopu Pan Dutkiewicz bezprawnie dokonał przeniesienia numeru Polskiej Izby Pogrzebowej ( na własne konto, jednak podczas jego wojaży to nadal był telefon należący do Izby. Nowy Zarząd jeszcze raz chce podkreślić, że nie pozwoli na działania, które szkodzą interesom Izby.

Przypominamy, że obecnie kontakt z Izbą jest możliwy pod następującymi numerami:

511 123 773 – PREZES

510 144 816 – BIURO