Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie PIP

brak_foto

Na podstawie § 22 Statutu Polskiej Izby Pogrzebowej Prezes oraz Zarząd Izby serdecznie Państwa zapraszają do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Pogrzebowej w dniu 3 czerwca 2017 r. (sobota). Walne Zgromadzenie odbędzie się na terenie Targów Kielce (sala konferencyjna Kappa, Centrum Konferencyjne) przy ulicy Zakładowej 1, 25-672 Kielce, o godz. 1300. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie, niezależnie od liczby członków, rozpocznie się  w tym samym dniu, w drugim terminie o godzinie 1330. Uprzejmie przypominamy, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są Członkowie Izby, których zaległości składkowe nie przekraczają 600 zł.