Sukces Izby

brak_foto

Szanowni Państwo, 

Nasze starania o zmianę nie korzystnych dla nas przepisów podatkowych uwieńczone zostały sukcesem. Dzięki naszym rozmowom oraz pismom z dn.17 marca, 9 kwietnia oraz z 7 maja 2014 r. Minister Finansów dokonał zmiany przepisów zgodnie z naszymi uwagami.
Prawie na pewno rozporządzenie w aktualnej treści wejdzie z dn. 6 czerwca 2014 r.

Z poważaniem

Dariusz Dutkiewicz
Polska Izba Pogrzebowa

PLIK DO POBRANIA