Szkolenie w Gorzowie

22 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy. Szkolenie odbywało się w trzech panelach. Pierwszy z nich poprowadził Dyrektor Biura Izby Dariusz Dutkiewicz i dotyczył praktyk monopolistycznych na cmentarzu oraz praw i obowiązków zakładów pogrzebowych z tym związanych. Dyrektor omówił przy tej okazji rynek usług cmentarnych, podał przykłady praktyk monopolistycznych na cmentarzu, regulamin cmentarza oraz możliwość dochodzenia swoich praw przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Drugie szkolenie „Rola mistrza ceremonii w świetle pracy administratora cmentarza i zakładów pogrzebowych” przeprowadził mistrz świeckich ceremonii pogrzebowych pan Mariusz Lemieszewski. W tym przypadku zostały omówione dokumenty i formalności związane z ceremonią świecką oraz różnice w obrzędach. Wszystko to odbywało się przy oprawie muzycznej w wykonaniu organisty Gorzowskiego Domu Pogrzebowego. Ostatni wykład dotyczył odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na cmentarzu i w zakładzie pogrzebowym. Panel ten poprowadził przedstawiciel firmy brokerskiej Innpact Broker – pan Jacek Reubenbauer. Zakresem tematycznym była szkoda materialna i naruszenie dóbr osobistych jako źródło roszczeń pieniężnych, postępowanie w przypadku takiej sytuacji oraz możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i likwidacja tej szkody. Po skończonych szkoleniach uczestnicy udali się na obiad oraz otrzymali dyplomy ukończenia szkolenia.