Ubezpieczenie Godne Pożegnanie – szkolenia

Dnia 22 sierpnia 2015 roku w siedzibie Compensy w Łodzi odbyło się szkolenie pilotażowe ubezpieczenia pogrzebowego Godne Pożegnanie, które jest współtworzone przez grupę ubezpieczeniową Compensa oraz Polską Izbę Pogrzebową. W pilotażowym  szkoleniu wzięło udział 18 osób. Szkolenia z zasad produktu Godne Pożegnanie będą odbywać się we wrześniu w różnych miastach Polski, o czym będą Państwo informowani na bieżąco. Każdy zakład pogrzebowy chętny do zawarcia umowy z firmą Compensa zostanie przeszkolony w ramach zawierania wniosku i jego wypełnienia.

Z zawarcia takiej umowy przysługują Państwu korzyści, w tym m.in.:

  • Pewność, że w przypadku śmierci ubezpieczonego właśnie Państwu zostanie zlecona usługa pochówku.
  • Gwarancja ze strony Compensy wypłaty określonej przez Klienta sumy ubezpieczenia.
  • Rozwinięcie zakresu usług.
  • Zapewnienie dodatkowej stabilizacji finansowej Państwa firmy.