WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KRS

Polska Izba Pogrzebowa informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS sygn. akt: Wa XIII NsRejKRS 83641/17/582 ostatecznie odmówił rejestracji Panów Witolda Skrzydlewskiego, Sebastiana Rubina, Zbigniewa Barana, Bronisława Stompora oraz Piotra Banaczyka jako Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej. Uzasadniając odmowę ich rejestracji i uznania za Zarząd Izby wskazał m. in. na nieważność spotkania w Strykowie 29 lipca 2017 r. i podjętych tam uchwał. Tym samym Panowie Witold Skrzydlewski, Sebastian Rubin, Zbigniew Baran, Bronisław Stompor oraz Piotr Banaczyk nie są i nigdy nie byli Zarządem Polskiej Izby Pogrzebowej, nie są również uprawnieni do posługiwania się tytułem Prezes, Wiceprezes lub Członek Zarządu Izby.

Postanowienie Sądu w załączeniu: Orzeczenie KRS z dnia 09.01.2018