Wielki sukces Polskiej Izby Pogrzebowej – VAT na samochody specjalne pogrzebowe

brak_foto

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014. r w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 30 maja 2014 r. i weszło w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. Jest to wielki sukces naszej Izby, która już w połowie marca 2014 r. podjęła działania zmierzające do przywrócenia bezwarunkowej możliwości odpisywania VAT-u w związku z użytkowaniem pojazdów specjalnych pogrzebowych. Wynikiem naszych starań (pism oraz rozmów z Ministerstwem Finansów) jest załączone rozporządzenie.

Z wyrazami szacunku
Prezes Izby

Witold Skrzydlewski

Rozporzadzenie MF z dnia 28 maja 2014 r. – zw. ewidencji