Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze wobec Izby

Wojewoda Mazowiecki skierował do Pana Roberta Czyżaka Prezesa Polskiej Izby Pogrzebowej pismo informujące, że dnia 24 sierpnia 2017 r. wystąpił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy z informacją o podjęciu czynności nadzorczych wobec Izby. Szczególnie ważne jest w tym piśmie wskazanie przez Wojewodę Mazowieckiego Pana Roberta Czyżaka, jako Prezesa Polskiej Izby Pogrzebowej.

Pismo Wojewody Mazowieckiego do pobrania