Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze wobec Izby

Wojewoda Mazowiecki skierował do Izby pismo informujące, że dnia 24 sierpnia 2017 r. wystąpił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy z informacją o podjęciu czynności nadzorczych wobec Izby.

Pismo Wojewody Mazowieckiego do pobrania