Zadośćuczynienie za śmierć się należy nawet za wypadki sprzed 2008 roku!

Czy nieoczekiwana utrata bliskiego członka rodziny powoduje krzywdę? Czy krzywda wyrządzona przez inną osobę powinna zostać wynagrodzona stosownym odszkodowaniem?

Odpowiedź na dwa powyższe pytania wydaje się obecnie oczywista. W społeczeństwie przyjęło się już, że rodzinna powinna otrzymać odszkodowanie za utratę osoby bliskiej, jeżeli do sytuacji doszło z czyjejś winy. Przekonanie to jest dodatkowo wzmacniane przez przekaz medialny, z którego płyną informację o wysokich odszkodowaniach, które szerokim echem odbijają się w społeczeństwie. W niepamięć zaczyna już odchodzić problem, który do niedawna rozgrzewała dyskusję wśród prawników. Pomimo, że udzielenie dziś odpowiedzi na powyższe pytania nie stanowi już problemu, to jeszcze do niedawna kwestia ta mogła sprawić pewne problemy.

Przeczytaj więcej…