Zarząd Izby na spotkaniu w Niemczech

Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej 14 marca spotkał się z przedstawicielami Niemieckiej Izby Pogrzebowej oraz Izby Prywatnych Krematoriów Berlina i Brandenburgii. W listopadzie ub. r. przedstawiciele niemieckich organizacji przybyli do Łodzi. Tym razem, na zaproszenie Niemców, Zarząd Izby pojechał do Drezna.

Zarząd Izby obejrzał krematorium w Chemnitz i zwiedził fabrykę producenta pieców IFZW w Zwickau.