ZMIANA GODZINY ORAZ PORZĄDKU WALNEGO ZGROMADZENIA PIP

brak_foto

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana godziny Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia PIP. Walne Zgromadzenie odbędzie się na terenie Targów Kielce (sala konferencyjna Kappa, Centrum Konferencyjne) przy ulicy Zakładowej 1, 25-672 Kielce, o godz. 14.30. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie, niezależnie od liczby członków, rozpocznie się  w tym samym dniu, w drugim terminie o godzinie 15.00. Równocześnie w związku z wpływającymi do Biura Izby wnioskami na podstawie § 22 ust. 7 Statutu Izby Zarząd uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia o punkt 15a „Wybór Kapituły Nagrody Feniksa”. O nagrodzie Feniksa więcej w Biuletynie Izby nr 65.

 

Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Prezes i Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej