Zniknięcie Sztandaru Izby

Dla wszystkich organizacji, które mogą pochwalić się swoją historią i dokonaniami, szczególnie istotny jest sztandar, który ma symboliczną wymowę i określone znaczenie. Przez wiele lat sztandar Polskiej Izby Pogrzebowej spoczywał w honorowym miejscu w Biurze Izby.

Niestety z chwilą przejęcia biura przez Pana Roberta C., który zrobił to pod pretekstem „remontu”, sztandar Polskiej Izby Pogrzebowej zniknął z gabloty. Można tylko wyrazić nadzieję, że nie został potraktowany jak ważne dokumenty, które w nieładzie zostały rzucone na podłogę, bez żadnego poszanowania dla ich ważności.

Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej ma nadzieję, iż Pan Robert C. zwróci zabrane dokumenty, komputery oraz sztandar. Nie będą one potrzebne Panu Robertowi C. do założenia nowej organizacji, a dla wszystkich członków Polskiej Izby Pogrzebowej mają ogromne znaczenie.