Eksportacje z domów

Problematykę obsługi zmarłych w chwili odbioru zwłok przez firmy pogrzebowe jest na tyle szerokim, iż należy wspomnieć w kilku słowach o tym, co dotyczy każdego przedsiębiorcy pogrzebowego.

W dniu codziennym P.T. Pogrzebownicy odbierają zwłoki z różnych miejsc, takich jak: mieszkania, prosektoria, hospicja, inne domy pogrzebowe, czy też miejsca publiczne w sytuacjach sądowo-lekarskich. Ze względu na specyfikę poszczególnych odbiorów zwłok i złożoność należałoby najpierw omówić eksportacje z domów.

Personel firm pogrzebowych powinien być i często jest przygotowany do tych odbiorów. Z tym, że zwłoki zastane w mieszkaniach często bywają w różnym stanie. I tak zdarzają się często wycieki i wydzieliny z otworów naturalnych. Jest to z pewnością mało przyjemna sytuacja dla obsługi. Dodatkowe obciążenie psychiczne pracowników powodują zachowania rodzin, które to są często uwrażliwione na taktowne podejście zabierających zmarłego. Chodzi tutaj przede wszystkim o delikatne podejście do zmarłych, taktowne zachowania i profesjonalne oraz fachowe podejście personelu. Bowiem jeżeli występują wycieki, to właśnie pracownicy firmy pogrzebowej powinni być tymi osobami, które na miejscu zaradzą i pomogą w tych przykrych sytuacjach. W związku z tym, powinni być należycie merytorycznie przygotowani do tych nietuzinkowych czynności.

Chodzi tu przede wszystkim o odpowiednie zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji i odkażania, chemikalia niezbędne do wykonywania podstawowych czynności przy zmarłych, takich jak, np. zamknięcie ust, oczu itp. Może dochodzić do sytuacji, gdy zmarły może przysporzyć znacznie więcej problemów, np. wówczas, gdy zwłoki są w znacznym stanie rozkładu, wzdęte, a w mieszkaniu unosi się przykry zapach. Jak wówczas sobie poradzić? Na to pytanie i inne podobne personel pogrzebowy musi odpowiadać w konkretnych sytuacjach. Nie napisano do tej pory opracowania dotyczącego obsługi zmarłych, toalety, tanatokosmetyki itp.

Jak wspomniałem na początku, jest to problem złożony o materii dosyć delikatnej. Jak zaradzić na te sytuacje, P.T. Pogrzebownicy powinni odpowiedzieć sobie sami lub też na spotkaniach Izby Pogrzebowej.

Ireneusz Migdał

Tanatoprakser