Eksportacje zmarłych do chłodni i miejsc wystawień

Może się wydawać, że temat eksportacji zmarłych do chłodni i miejsc wystawień jest bardzo oczywisty dla P.T. Pogrzebowników, a jednak należy o tym napisać, ponieważ przy eksportacjach do chłodni istnieją sytuacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę.


Nic prostszego niż przywiezienie osoby zmarłej do chłodni, położenie na tacy, zamknięcie komory chłodniczej. I w tym miejscu pojawiają się małe niuanse, które będą skutkowały w przygotowaniu ciała do pogrzebu.

Rozsunąć worek
Po pierwsze. Należy pamiętać zawsze i bezwzględnie o tym, aby worek po ułożeniu ciała na tacy został obowiązkowo rozsunięty na około 50 cm, tak by następowała cyrkulacja powietrza. Ciało osoby zmarłej będzie oddawało ciepło do otoczenia, a rozsunięty worek będzie powodował szybsze wyrównywanie temperatur do temperatury otoczenia w komorze chłodniczej, gdzie temperatura – przypominam – powinna wynosić +2 do +4 stopni C.

Ważny jest podgłówek
Po drugie – i co bardzo istotne – głowa nieboszczyka powinna być uniesiona na jakimkolwiek podgłówku. Mało tego, należy zwrócić uwagę, by głowa nie przechylała się na bok, ponieważ taka sytuacja spowoduje przemieszczanie się plam opadowych na znaczną połowę części twarzy, co w konsekwencji doprowadzi do dodatkowych czynności tanatokosmetycznych. Z kolei głowa podniesiona wyżej da nam w 90% efekt, że zasinienia na uszach nie będą tak intensywne. To jeden powód. Drugi to niejako częściowe zapobieganie wyciekom z otworów naturalnych tj.: ust i nosa.

Fizjologia nieboszczyka
Zwykłem zawsze mówić na szkoleniach o tzw.: fizjologii nieboszczyka. Śmierć bowiem musi mieć czas, by pojawiły się określone znamiona śmierci (wg medycyny sądowej tzw.: wczesne zmiany pośmiertne do których zaliczamy: oziębienie zwłok, plamy opadowe, stężenie pośmiertne, wysychanie pośmiertne, bladość zwłok). To jest pięć podstawowych kryteriów wczesnych zmian pośmiertnych. Oprócz tego należy zabezpieczyć usta osoby zmarłej, by nie wysychały, ponieważ to nam w dalszym etapie skomplikuje (szczególnie u kobiet) nakładanie  makijażu na usta, gdyż pomadka w miejscach wyschniętych nie przylega dobrze do skóry, przez co pojawiają się znaczne problemy z tanatokosmetyką i widać różnice w nakładanych kosmetykach.

Identyfikacja zwłok
Kolejną sytuacją bardzo oczywistą jest identyfikacja zwłok. Funkcjonują już coraz bardziej powszechnie tzw.: bransoletki identyfikacyjne dla zmarłych, na których wpisane są dane nieboszczyka (włącznie z numerem PESEL), druga kartka jest przyklejona do klatki piersiowej, a kolejna na worku, lub też sam worek opisany jest markerem. Dowolność opisu zwłok zależy od inwencji przywożących zmarłych do przechowania w chłodni. Szczególnie jest to istotne, jeżeli jest to tzw.: chłodnia (kostnica w starej nomenklaturze) miejska, gdzie kilka lub kilkanaście firm pogrzebowych przywozi ciała do przechowania do dnia pogrzebu.

Miejsca wystawień
W tym miejscu chciałbym zasygnalizować drugą część opracowania bardzo skrótowo tj.: przewożenia zmarłych do miejsc wystawień min.: domów, kaplic cmentarnych, kościołów, spopielarni zwłok, czyli do miejsc, w których będzie odbywało się pożegnanie rodziny z bliskim, który odszedł.
Kultura przygotowywania zmarłych do pochówku w ostatnich dwóch dekadach poszła bardzo znacząco w górę i raczej nie zdarzają się sytuacje, by po otwarciu trumny zabranym ukazał się bardzo nieprzyjemny widok wycieku płynów fizjologicznych z otworów naturalnych nieboszczyka tj.: ust i nosa. Wówczas ktoś z obsługi powinien szybko zareagować na zaistniałą sytuację. Z reguły po transporcie samochodowym, są to raczej czynności kosmetyczne typu poprawienie garderoby osoby zmarłej w trumnie, ewentualnie delikatny retusz oblicza. Dobrze jest, jeżeli obsługa ma mały neseser z podstawowymi i niezbędnymi akcesoriami do tanatotoalety i kosmetyki pośmiertnej.

Proszę P.T. Pogrzebowników  o zgłaszanie tematów, które należy poruszyć na łamach biuletynu i  zgłaszać je do Biura Izby lub do mnie.

Tanatolog mgr Ireneusz Migdał
Tel. całodobowy 602 482 025
e-mail: tanatoprakter@wp.pl