Izba podejmuje współpracę z IPN-em

W dniu 11 kwietnia 2013 r. Prezes Polskiej Izby Pogrzebowej Witold Skrzydlewski spotkał się z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukaszem Kamińskim. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Biura Izby Dariusz Dutkiewicz oraz Rzecznik Prasowy i Zastępca Dyrektora Biura Prezesa IPN Andrzej Arseniak.

Spotkanie na zaproszenie Prezesa IPN odbyło się w siedzibie IPN przy ul. Towarowej w Warszawie. Celem spotkania było omówienie współpracy obu instytucji w związku z prowadzeniem przez IPN programu poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956 realizowany wspólnie z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Teraz do tej grupy dołączyła Polska Izba Pogrzebowa.

Szukanie miejsc spoczynku doczesnych szczątków pomordowanych bohaterów walki o niepodległość Polski to zadanie czasochłonne i trudne. Pierwszym krokiem jest odnalezienie bezimiennych mogił, potem ekshumacja szczątków i przeprowadzenie badań DNA. W dzisiejszych czasach tylko w ten sposób można jednoznacznie określić tożsamość ofiar poprzez analizę porównawczą ich DNA i DNA ich bliskich. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z bezmiaru podłości komunistów, którzy zabijanych żołnierzy Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych często ubierali przed pochowaniem w niemieckie mundury. Miało to na celu całkowite zatarcie śladów zbrodni, gdyż w przypadku natknięcia się na takie szczątki przez ludność uważano, że leżą tu niemieccy żołnierze. Skutkiem tego miejsc takich nie obdarzano kultem.

IPN w szczególności poprosił Izbę o pomoc w zapewnieniu transportu szczątków pomordowanych z miejsc pochowania do miejsc prowadzenia badań genetycznych. To dla nas wielki honor i zaszczyt, a także obowiązek pomóc w tej sprawie. Ludzie oddawali życie za wolność ojczyzny, z której teraz możemy korzystać. Możemy zrobić dla nich chociaż tyle. Jesteśmy im to winni.

Więcej o tej sprawie będziemy Państwa informować w następnych numerach Biuletynu oraz na stronie Izby.

Dariusz Dutkiewicz