Izba szkoli w całej Polsce

We wrześniu ruszył cykl bezpłatnych szkoleń, które Polska Izba Pogrzebowa organizuje w różnych miastach w całej Polsce.

Szkolenia dla zarządców i administratorów cmentarzy odbyły się już w sześciu miejscowościach: w Chorzowie, Poznaniu, Starych Jabłonkach, Łodzi, Zielonej Górze i Szczecinie. W sumie w dotychczasowych szkoleniach wzięły udział aż 123 osoby. Już po oddaniu „Biuletynu” do druku odbędzie się konferencja we Wrocławiu, na której frekwencja również zapowiada się imponująco.

W programie szkoleń znajdują się zagadnienia: planowana nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przedstawienie aktualnego projektu ustawy wraz z dyskusją, regulamin cmentarza – studium przypadków i omówienie orzecznictwa sądów powszechnych w zakresie funkcjonowania cmentarzy. Program szkoleń jest jednak elastyczny, a prowadzący Dyrektor Biura Dariusz Dutkiewicz znajduje miejsce na dodatkową dyskusję na tematy, które interesują uczestników szkolenia.

Dla Członków Polskiej Izby Pogrzebowej przygotowane są także dodatkowe bezpłatne spotkania, których tematem przewodnim są „Czyny nieuczciwej konkurencji i reklama w branży pogrzebowej”.

Cykl bezpłatnych szkoleń będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach. Izba będzie szkolić jeszcze w Gdańsku, Krakowie, Toruniu i Warszawie. Serdecznie zapraszamy!