Krajowy Rejestr Zarządców i Administratorów Cmentarzy

Od 1 stycznia 2014 r. zlikwidowano państwowe licencje zarządców nieruchomości. Tym samym licencje te zostały wycofane z obrotu prawnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszego środowiska, Polska Izba Pogrzebowa utworzyła ogólnopolski Krajowy Rejestr Zarządców i Administratorów Cmentarzy,  do  którego  każdy  zarządca  lub administrator cmentarza może dopisać się już teraz bezpłatnie. Po dokonaniu wpisu do rejestru wydane zostanie Państwu świadectwo certyfikacji w zakresie zarządzania i administrowania cmentarzami. Świadectwo zostanie wydane na koszt Izby.

Celem powołania Krajowego Rejestru Zarządców i Administratorów Cmentarzy jest ochrona rynku zarządzania i administrowania cmentarzami przed złymi praktykami zawodowymi. Jedynie wprowadzenie odpowiednich mechanizmów oraz dobrych praktyk w zakresie zarządzania i administrowania cmentarzami daje gwarancję utrzymania wysokiej jakości zawodu zarządcy i administratora cmentarza. Weryfikacja osób fizycznych  zamierzających świadczyć lub świadczących tego typu usługi jest zatem niezbędna.

Zasadniczym i naczelnym celem Polskiej Izby Pogrzebowej jest promowanie i kształtowanie jednolitych zasad, norm oraz etyki zawodu zarządcy i administratora cmentarza. Celem nam przyświecającym jest więc również ułatwienie w prowadzeniu działalności zawodowej w obszarze świadczenia usług zarządzania i administrowania cmentarzami oraz dostępu do informacji z tym związanej. KRZiAC to również platforma do stwarzania jednolitych zasad oraz warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, standardów i kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do bezpłatnego rejestrowania się w Krajowym Rejestrze Zarządców i Administratorów Cmentarzy, który znajduje się na stronie Izby.

 

Dlaczego warto być w Krajowym Rejestrze Zarządców i Administratorów Cmentarzy?

KRZiAC to:

  • potwierdzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania
    i administrowania cmentarzami,
  • platforma wymiany doświadczeń zawodowych,
  • bezpłatny udział w szkoleniach dla Członków Izby,
  • ponoszenie tylko realnych kosztów szkoleń przez osób spoza Izby,
  • integracja środowiska,
  • kontakt z osobami poszukującymi osób do zarządzania lub administrowania cmentarzami w ich imieniu,
  • i wiele więcej…

 

Koszty szkoleń

Szkolenia organizowane przez Polską Izbę Pogrzebową w ramach Krajowego Rejestru Zarządców i Administratorów Cmentarzy są bezpłatne dla Członków Izby, a pozostałe osoby ponoszą tylko realne koszty szkoleń. Polska Izba Pogrzebowa traktuje KRZiAC, jako swoją misję. Nie jesteśmy firmą szkoleniową dla której liczy się wyłącznie zysk.