Rok NECROEXPO

W ciągu ostatnich lat wystawa zyskała miano największych nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej, targów pogrzebowych i cmentarnych. W naszym kraju może ona poszczycić się również największą liczbą branżowych zwiedzających. Targi Kielce zapraszają od 7 do 9 czerwca!

Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO odwiedza 1500 gości z blisko 20 krajów nie tylko Europy. Premiery nowych modeli trumien, urny w różnych kolorach i kształtach, nowoczesne systemy komputerowe do obsługi pogrzebów czy zarządzania cmentarzami  to zaledwie kilka z ciekawostek i nowości, jakie można zobaczyć w Targach Kielce. Swoje najnowsze produkty prezentują tu firmy zajmujące się produkcją trumien, sarkofagów, urn oraz innych akcesoriów związanych z obrządkiem pogrzebowym. Wystawa jest jedną z niewielu okazji w kraju do zapoznania się z kompleksową ofertą branży począwszy od usług transportowych, poprzez prowadzenie ceremonii pogrzebowych, a na projektowaniu, utrzymaniu oraz administracji cmentarzy kończąc. W Targach Kielce organizowana jest co dwa lata, a towarzyszy jej największa w Polsce Giełda Używanych Karawanów i Melexów.

NECROEXPO to jednak nie tylko stoiska. Osoby pracujące w branży pogrzebowej zgłębiają tu swoją wiedzę niemal z każdej dziedziny związanej z ich pracą zawodową. W programie wystawy znajdują się szkolenia między innymi z zakresu zasad finansowania cmentarzy, profesjonalnego administrowania cmentarzami czy sposobów podwyższenia rentowności usług pogrzebowych. Spotkania poświęcone są również w dużej mierze tanatokosmetyce – kosmetyce pośmiertnej i wizażowi, rekonstrukcji pośmiertnej i czasowej konserwacji zwłok. Nowością w 2013 roku będzie konferencja dla Zakładów Pogrzebowych i Zarządców Cmentarzy na temat związany ze zmianami przepisów pt. “Śmieci i odpady w Zakładzie Pogrzebowym i na Cmentarzu”. Będzie tam mowa m.in. o liczeniu opłat za śmieci, kodach odpadów, optymalizacji gospodarki śmieciowej oraz czy posiadać własną sortownię. Dyskusji towarzyszyć będzie prezentacja maszyn związanych z tą tematyką np. pras i belownic do zmniejszania objętości odpadów.

Związani z branżą zwiedzający targi będą mogli wziąć udział w losowaniu wycieczki zagranicznej i zaproszeń na bankiet NECROEXPO. Niespodzianką dla pierwszych gości każdego z trzech dni wystawy będą sławne już w całej Europie kalendarze firmy Lindner.

Współorganizatorem Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej
i Cmentarnej jest Polska Izba Pogrzebowa – największa organizacja skupiająca branżowe środowisko, z którą Targi Kielce współpracują nieprzerwanie od 15 marca 2005 roku. Stąd też podczas wystawy w Kielcach odbywa się Walne Zgromadzenie Członków PIP, a członkowie Izby na udział w targach otrzymują specjalne rabaty.

Od kilku lat organizatorzy NECROEXPO dbają również o promocję polskich firm pogrzebowych zagranicą organizując Narodowe Stoisko na wystawie w Bolonii. Wysoki poziom i profesjonalizm organizacji NECROEXPO, a także działalność promocyjna poza granicami naszego kraju zyskała duże uznanie mediów ogólnych oraz branżowych, a w tym popularnego włoskiego magazynu branżowego Oltre Magazine.

Więcej informacji o tegorocznej wystawie na www.targikielce.pl