Świeckie ceremonie pogrzebowe

Szanowni Państwo,

w załącznikach znajdą Państwo artykuły pana Henryka Makuszewskiego, który zajmuje się świeckimi ceremoniami pogrzebowymi i na stałe współpracuje z Biuletynem Polskiej Izby Pogrzebowej. Artykuły te czytali już Państwo w naszym Biuletynie, aczkolwiek warte są one ponownej lektury.

ceremonie świeckie 51 ceremonie świeckie 52ceremonie świeckie 53ceremonie świeckie 55