Szkolenia dla zarządców i administratorów cmentarzy

W tegorocznych szkoleniach dla zarządców i administratorów cmentarzy organizowanych przez Polską Izbę Pogrzebową wzięło dotychczas (do marca 2014 r.) udział aż 79 osób. Szkolenia odbyły się już w Katowicach, Lublinie i Wrocławiu. Konferencje prowadzi Mariusz Strawiński, specjalista z zakresu zarządzania nieruchomościami i partnerstwa publiczno-prywatnego, autor książek i publikacji z tego zakresu, pracownik Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Podczas części szkolenia poświęconej odpowiedzialności cywilnej zarządcy za zdarzenia na cmentarzu szczególne zainteresowanie i dyskusję budzi problematyka uchylania się firm ubezpieczeniowych od likwidacji szkody. Większe emocje wywołuje jednak problematyka skutecznego egzekwowania opłat, szczególnie w przypadku grobów ziemnych. Po części teoretycznej większość czasu poświęcana jest na studium przypadków.

Zdecydowana większość osób biorących udział w szkoleniach zgłosiła akces do Krajowego Rejestru Zarządców i Administratorów Cmentarzy. Otrzymały one, lub otrzymają w najbliższym czasie, bezpłatne dokumenty potwierdzające wpisanie do rejestru.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do brania udziału w kolejnych szkoleniach. Najbliższe szkolenia odbędą się 4 kwietnia w Białymstoku i 11 kwietnia w Gdańsku. Bliższe informacje mogą Państwo otrzymać w Biurze Izby.

Szkolenia dla Członków Izby są bezpłatne.