Szkolenie i bankiet karnawałowy w Kielcach

Kielce są bardzo dobrze znane przedsiębiorcom branży pogrzebowej. W tym mieście odbywają się największe targi branżowe. I to właśnie tu w pierwszy weekend lutego odbyła się konferencja poświęcona zamówieniom publicznym pt. „Przetargi – jak w nich startować”.

W pogodne lutowe popołudnie do stolicy gór Świętokrzyskich zjechali właściciele oraz pracownicy firm pogrzebowych z całego kraju. W sali konferencyjnej Targów Kielce rozpoczęło się szkolenie poświęcone aktualnemu tematowi przetargów
w branży.

 

Spotkanie z ekspertem

Przybyłych gości ciepłymi słowami powitał Prezes Polskiej Izby Pogrzebowej Witold Skrzydlewski. Następnie Dyrektor Biura Izby Dariusz Dutkiewicz przedstawił prelegenta adwokata Krzysztofa Sawickiego, który posiada wieloletnią praktykę w pracy dotyczącej przetargów. Był on naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych, natomiast od 2004 roku specjalizuje się
w obsłudze prawnej zarówno zamawiających jak i uczestniczących
w zamówieniach. Jego kancelaria działa na rzecz upowszechniania wiedzy w temacie oraz posiada bogate doświadczenie w przetargach z branży pogrzebowej. Następnie głos zabrała Pani Wiceprezes Zarządu Targów Kielce Bożena Stasiak, która po powitaniu gości, podziękowała za owocną współpracę przy organizacji Targów Necro Expo. Następnie zaprosiła uczestników do uczestnictwa w szkoleniu.

 

Praktyczne zagadnienia

W następnej kolejności przyszedł czas na merytoryczną część spotkania. Mecenas Sawicki swoje przemówienie rozpoczął od podkreślenia coraz większej roli zamówień publicznych w branży pogrzebowej. Podkreślił fakt, iż stoimy
w przededniu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i wyjaśnił jej znaczenie dla przedsiębiorców. Następnie przeszedł do praktycznego omawiania poszczególnych punktów ustawy. Przedstawił podmioty, które mogą działać
w oparciu o nią. Kolejno wyszczególnił kwoty, jakich zamówienia publiczne dotyczą, i zwrócił uwagę na ich znaczenie. Omówił również zamówienia udzielane w oparciu o regulaminy wewnętrzne. Następnie przeszedł do omówienia zasad fundamentalnych – równości i uczciwej konkurencji oraz bezstronności i obiektywizmu,  które zostały zawarte w przepisach. W ciekawy sposób wyjaśnił ich praktyczne znaczenie i konieczność  przestrzegania przez zamawiających.  Po czym prelegent przeszedł do omawiania praw, które posiadają podmioty  składające oferty. W części tej poruszył ważne tematy otwarcia ofert u zamawiającego, sposobu porozumiewania się z nim i wynikających z niego implikacjach oraz  terminu składania ofert.

 

Pytania do eksperta

Następnym omówionym zagadnieniem było Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym oraz jego  znaczenia dla przetargów. Został poruszony temat zamówień podprogowych, które często występują w branży. Mecenas podkreślił znaczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów jakie można składać, by je spełnić. Kolejno podjął temat wykluczenia firmy z przetargu oraz środków odwoławczych. Zagadnienie to rozwinął, omawiając w przejrzysty sposób konkretne sytuacje, jakie mogą
w praktyce spotkać składających oferty.

Temat szkolenia wzbudził zainteresowanie uczestników, którzy zadali kilkanaście pytań ekspertowi. Ciekawiły ich zagadnienia dotyczące min. możliwości niedopuszczenia wykonawców do przetargu, prawa do zapoznania się z innymi złożonymi ofertami, startowania do przetargu w porozumieniu z innym podmiotem oraz terminu związania ofertą. Na każde pytanie zainteresowani otrzymali szczegółowe odpowiedzi wraz ze wskazaniem zagadnień praktycznych dotyczący tematu.

 

Integracja środowiska

Po zakończeniu pierwszej części spotkania, głos zabrał Wiceprezes Sławomir Moch oraz Prezes Izby Witold Skrzydlewski, którzy poruszyli temat obcego kapitału w branży.  Zwrócili się z prośbą do uczestników o zastanowienie się nad tym tematem oraz z apelem o solidarność środowiska wobec nadchodzących zmian. Spotkanie zakończyło wystąpienie Pawła Rosłańca, który przedstawił możliwość współpracy z jego portalem internetowym „Miejsca Pamięci.”

Jako że spotkanie przypadło na karnawał, nie zabrakło również bankietu integracyjnego.  Uroczysta kolacja odbyła się w hotelu Tęczowy Młyn, położonym tuż obok Targów Kielce, w którym gościli uczestnicy szkolenia. Podczas spotkania Prezes Izby wręczył uczestnikom spotkania karty VIP Targów Kielce, które umożliwiają bezpłatny wstęp na tegoroczne imprezy targowe.

Konferencja była okazją do poszerzenia wiedzy oraz integracji środowiska. Dzięki ciekawemu sposobowi omawiania zagadnienia oraz wielu przykładom wziętym
z życia uczestnicy zyskali praktyczną możliwość wykorzystania wiedzy w uczestnictwie w przetargach.

Kolejne spotkanie Izby w Kielcach odbędzie się na początku czerwca. Serdecznie zapraszamy.

 

Monika Kasprzak