Walne Zgromadzenie Członków PIP

Członkowie Polskiej Izby Pogrzebowej zebrali się po raz kolejny na Walnym Zgromadzeniu. Tym razem na miejsce spotkania wybrany został Kraków.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Pogrzebowej odbyło się 26 maja 2012 r. Członkowie Izby i zaproszeni Goście zatrzymali się w hotelu WM Hotel System. Nie zabrakło ciekawych szkoleń i integracyjnej kolacji z muzyką do tańca.

 

PIP jako rozpoznawalna marka

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 12.00. Witold Skrzydlewski, Prezes Polskiej Izby Pogrzebowej, przywitał wszystkich serdecznie i przystąpił do czynności rozpoczynających porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został – tak jak rok temu – Zbigniew Baran, Członek Zarządu Polskiej Izby Pogrzebowej. Walne Zgromadzenie nie rozpoczęło się – jak w poprzednik roku – od wystąpienia zaproszonych gości, ale od sprawozdania Prezesa Polskiej Izby Pogrzebowej, z którego dowiedzieliśmy się, że finanse Izby, pomimo kryzysu jak również wielu inwestycji, utrzymują się na stałym wysokim poziomie.

Jedną z inwestycji Polskiej Izby Pogrzebowej są pieczątki, które Członkowie Izby otrzymali podczas Walnego Zgromadzenia. Pieczątki z logo Izby oraz napisem „Firma należy do Polskiej Izby Pogrzebowej” to kolejne już kroki, poczynione przez Izbę, które mają pomóc przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności marki, jaką jest PIP.

 

Obrona rynku przed obcym kapitałem

W trakcie swojego sprawozdania Prezes Witold Skrzydlewski zaznaczył, iż Izba prowadzi liczne działania mające na celu obronę polskiego rynku pogrzebowego przed wejściem obcego kapitału. Prowadzone są także inwestycje mające na celu rozwój Izby, co jest widoczne w zmianach jakie zaszły w „Biuletynie” oraz budowaniu profesjonalnego serwisu internetowego i telefonicznego z panelem dla klientów. Podczas sprawozdania zebrani dowiedzieli się również , że Izba w przeciwieństwie do innych podmiotów odeszła od polityki zarabiania na szkoleniach i wyjazdach. Członkowie Izby ponoszą tylko ich realne koszty – mówił Prezes Skrzydlewski i jako przykład podał  wyjazd na targi Tanexpo 2012 w Bolonii. Prezes przy okazji zaprosił wszystkich na bezpłatne szkolenia towarzyszące Walnemu Zgromadzeniu.

W sprawozdaniu Witold Skrzydlewski poinformował o tym, że w ciągu roku do Izby przystąpiło 18 nowych Członków, co w dobie kryzysu poczytuje za sukces. Kolejnym powodem do dumy dla Prezesa jest odświeżony „Biuletyn Polskiej Izby Pogrzebowej”, do którego tworzenia Skrzydlewski zaprosił Kamilę Burniewicz, osobę z dużą wiedzą dziennikarską. Temat „Biuletynu” Prezes zakończył stwierdzeniem, iż jest to najładniejsze i merytorycznie najbogatsze czasopismo na rynku pogrzebowym w Polsce.

Kończąc statystyczne podsumowania Witold Skrzydlewski zaznaczył, iż Izba dąży do integracji całego środowiska. W zeszłym roku na Wigilię zaproszono do Izby Władze Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego oraz wspólnie zorganizowano wyjazd na targi do Paryża. Niestety pomimo zaproszeń do współpracy nad innymi projektami Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe nie przejawiało w tym zakresie żadnej aktywności. Co więcej Witold Skrzydlewski oświadczył, iż wielkim zaskoczeniem dla niego samego był brak zaproszenia na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, nie tylko jako Prezesa Izby, ale również jako wieloletniego, szeregowego członka Stowarzyszenia. Zaznaczył, iż ma nadzieję, że był to tylko „wypadek przy pracy”, a nie rozmyślne działanie. Dodał, że teraz jako Prezes Izby czeka na ruch ze strony Stowarzyszenia.

 

Mementis? Brak korzyści

Po zakończeniu swojego wystąpienia Prezes Izby poprosił Kamilę Burniewicz o dokonanie prezentacji powstającej strony internetowej. Członkowie Izby mieli więc okazję zadać pytania oraz podzielić się swoimi uwagami na temat funkcjonowania nowej strony.

Pierwsza część spotkania zakończyła się rozmowami na temat zagrożeń dla branży pogrzebowej. Do udziału w tej dyskusji została zaproszona Magdalena Belica, która była rzecznikiem prasowym Mementis. Belica przybliżyła zebranym sposób działania i promocji Mementis, uświadamiając wielu Członkom Izby, jak dużym zagrożeniem jest ta firma. Po wypowiedzi Belicy głos zabrali Członkowie Izby, którzy należą do Mementis i opowiedzieli o braku jakichkolwiek korzyści płynących z przynależności do tego tworu. Marcin Tutak poinformował, iż jest w trakcie wypowiedzenia umowy Mementis, natomiast Sławomir Mijas wezwał Mementis do odstąpienia od praktyk, jakie stosują, umieszczając bez jego zgody dane o krematorium w Brzegu z numerem infolinii Mementis. Sam Prezes Skrzydlewski powiedział, iż odmowa współpracy z firmami przynależącymi to sieci Mementis będzie najlepszą formą zachowania standardów wyznaczanych przez Izbę.

 

Szkolenia dla Członków Izby

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, które przebiegło w miłej atmosferze, chętni mogli wziąć udział w szkoleniu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, które to poprowadził Maciej Szymański. Następnie Magdalena Belica radziła, jak budować przewagę rynkową poprzez marketing i reklamę w zakładzie pogrzebowym. Po szkoleniu prowadzonym przez Belicę wszyscy chętni udali się na szkolenie do Ireneusza Migdała, który przybliżył niektóre pojęcia z zakresu tantokosmetyki.

Całość zakończyła się o godzinie 19.30, po czym wszyscy spotkali się ponownie na kolacji o godzinie 21.00. Większość uczestników Walnego Zgromadzenia wyruszyła w podróż powrotną w niedzielę zaraz po śniadaniu. Zostali tylko ci, którzy chcieli się zapoznać z problemem prawa do grobu i ekshumacji jako jego konsekwencji. Szkolenie w tym zakresie poprowadził Dyrektor Biura Izby Dariusz Dutkiewicz.

Sylwia Nayyar