Deklaracja elektroniczna

Deklaracja PIP 2015 nowa

DEKLARACJA PODMIOTU GOSPODARCZEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

* indicates required field

Dane osoby reprezentująej podmiot

Aby wysłać formularz należy zaakceptować powyższe zasady poprzez zaznaczenie pola
Zobowiązuję się do płacenia składki członkowskiej w wysokości 100zł miesięcznie. Zapoznałem się i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Izby i Kodeksu Etyki Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej, w tym obowiązków dotyczących Członków Izby. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie danych do celów statutowych.