Centrum Odszkodowań DRB spółka z o. o. sp. k.

Centrum Odszkodowań DRB spółka z o. o. sp. k. jest jedną z największych i najaktywniej działających firm na rynku odszkodowań. Zajmuje się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Reprezentuje je w kontaktach z ubezpieczycielem i dokładawszelkich starań, by uzyskać w ich imieniu jak najwyższe odszkodowanie.

Dzięki doświadczeniu i znajomości rynku, Centrum Odszkodowań DRB  potrafi szybko ocenić, na jakie odszkodowanie może liczyć poszkodowany. A stosowanie przez sprawdzonych technik negocjacji i najskuteczniejszych metod dochodzenia roszczeń jest gwarancją uzyskania satysfakcjonującej kwoty zadośćuczynienia dla naszego Klienta.

Centrum Odszkodowań DRB jest firmą, która dynamicznie się rozwija i wciąż poszerza zasięg swojej działalności. Rozpoczęła funkcjonowanie w 2005 roku. Działa na terenie całej Polski, a także prowadzi sprawy poszkodowanych poza granicami kraju.

Korzyści dla klienta płynące ze współpracy z Centrum Odszkodowań DRB:

  • Pełne naprawienie szkody – od dnia powstania wypadku klient otrzymuje informację jakie świadczenia odszkodowawcze mu przysługują oraz jakimi dowodami należy je udowodnić.
  • Wysokie kwoty odszkodowań – do każdej sprawy klienta firma podchodzi indywidualnie i ubiega się o wszelkie możliwe do uzyskania tytuły odszkodowawcze. Wie, o ile w konkretnej szkodzie klienta możemy wystąpić do ubezpieczyciela. Posiada współpracujących lekarzy orzeczników, rzeczoznawców i ekspertów w sprawach rekonstrukcji wypadków i motoryzacji. W przypadku, gdy ubezpieczyciel w ramach prowadzonego postępowania przedsądowego zaniży wypłatę odszkodowania, jesteśmy gotowi reprezentować każdego klienta na drodze sądowej.
  • Bezpieczeństwo i wysoka jakość obsługi – spółka reprezentuje poszkodowanych w wypadkach od 2005 r. i wszystkim klientom terminowo wypłaciła należne odszkodowanie. Jest gwarantem wypłaty w terminie środków dla klienta. Marka DRB jest powszechnie znana na rynku odszkodowań. Obsłużyliśmy kilkanaście tysięcy klientów. Działamy jako spółka prawa handlowego i prawo nakłada na nas obowiązek transparentności prowadzenia działalności. DRB jako jedna z nielicznych Kancelarii Odszkodowawczych posiada ubezpieczenie OC na kwotę 1 mln zł na wypadek wyrządzenia szkody klientowi. Nawet najlepszym zdarzają się błędy, a bezpieczeństwo klientów jest naszym priorytetem.
  • Oszczędność czasu i przykrych doznań – reprezentując klienta, firma reprezentuje jego interesy. Posiadane doświadczenie procentuje szybkim i kompleksowym pozyskaniem dowodów i wszelkich dokumentów za klienta. Prowadzenie korespondencji urzędowej, składanie wniosków, monitowanie działań wobec urzędów i zakładów ubezpieczeń nie należy do ulubionych zajęć poszkodowanego. Poza tym prowadzenie rozmów i działanie w sprawach, o których nie za wiele wiemy powoduje wiele stresu, niepewności i przykrych doznań.
  • Szybka obsługa i stała informacja o etapie sprawy – klienci przy każdym znaczącym etapie sprawy są informowani o podjętych krokach. Pracownicy Centrali Spółki są otwarci na stały kontakt z klientem i udzielenie odpowiedzi na każde zadane pytanie. DRB dysponuje siecią kilku tysięcy Agentów, którzy są gotowi w najszybszym możliwym czasie skontaktować się z klientem, doradzić o jakie odszkodowanie klient może się ubiegać i pomóc zgromadzić niezbędną dokumentację.
  • Doświadczeni prawnicy – oznaczają dla klienta możliwość uzyskania najwyższych na rynku kwot odszkodowań. Zatrudnia Radców Prawnych, którzy specjalizują się w tematyce odszkodowań i posiadają co najmniej kilkuletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań. Wybranie Kancelarii, która zajmuje się wieloma dziedzinami prawa uważamy za niekorzystne rozwiązanie dla klienta.
  • Partnerska umowa współpracy – umowa zawierana pomiędzy klientem, a naszą spółką określa zasady współpracy, zakres działań oraz obowiązki DRB. Umowa jest zgodna z zapisami prawa i nie posiada klauzul uznanych powszechnie w prawie za niedozwolone. Zapewnia w ten sposób bezpieczeństwo klientom.
  • Wynagrodzenie dla firmy płatne po uzyskaniu odszkodowania – od dnia podpisania umowy z klientem pełne ryzyko uzyskania odszkodowania i związane z tym koszty ponosi nasza spółka. Jeśli odszkodowanie nie zostanie uzyskane klient nie płaci wynagrodzenia. System wynagradzania od sukcesu motywuje nas do uzyskiwania najwyższych kwot odszkodowań.
  • Koszty leczenia i renty wypłacanej okresowo bez prowizji – umowa określa, iż DRB od kosztów leczenia (kosztów zakupu leków, wizyt lekarskich, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego) udowodnionych przez klienta na podstawie rachunków i faktur nie pobiera wynagrodzenia. Z wynagrodzenia zwolnione są również renty wypłacane dla klienta okresowo. Rozliczanie w taki sposób usługi powoduje, iż nasza oferta jest najkorzystniejszą ofertą na dochodzenie odszkodowań na rynku, gdyż klient otrzymuje w 100% poniesione koszty leczenia, które stanowią znaczący uszczerbek majątkowy dla budżetu klienta. Firma przekazuje również w 100% renty wypłacane dla klienta okresowo, gdyż ich zadaniem jest funkcja kompensacyjna uszczerbku w dochodach.
  • Finansowanie kosztów sądowych – kiedy istnieje konieczność przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego, polskie prawo obliguje klienta do wpłacenia na rachunek sądu wpisu sądowego w wysokości 5% dochodzonej kwoty oraz pokrycia kosztów wykonania opinii przez biegłych sądowych. Nie wszystkich klientów stać na podjęcie tego wyzwania. DRB, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, finansuje najbardziej potrzebującym, na indywidualnych zasadach, koszty skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Rozwiązanie to umożliwia klientom uzyskanie wysokiej kwoty odszkodowania.

Centrum Odszkodowań DRB prowadzi sprawy dotyczące nie tylko najnowszych wypadków, ale także tych, które zdarzyły się po 10 sierpnia 1997 roku. Wynagrodzenie, naliczane jako ustalony w umowie procent od kwoty odszkodowania, pobiera dopiero w chwili uzyskania konkretnego świadczenia dla naszego Klienta.


Centrum Odszkodowań DRB spółka z o. o. sp. k.
Odszkodowania

tel. (76) 723 36 53 fax (76) 723 36 78 Infolinia: 801 000 303
e-mail: biuro@drb.pl
strona www: www.drb.pl
ul. Rataja 28, 59-220 Legnica