TER Enterprises

TER Enterprises reprezentuje osoby poszkodowane w różnego rodzajach wypadkach: drogowych, w pracy, na roli, w życiu codziennym, w miejscach użyteczności publicznej a także spowodowanych przez produkty niebezpieczne.

Zapewniamy osobom rannym i członkom rodziny osoby zmarłej:

I.         Doświadczoną i skuteczną kadrę: prawników, radców prawnych, adwokatów, lekarzy, rzeczoznawców.

II.        Kompleksowe dochodzenie wszystkich roszczeń Klienta dotyczących jednego zdarzenia (np. z tytułu OC sprawcy, NW, ZUS),

III.      Korzystny dla Klienta system rozliczania wynagrodzenia, dla szkód osobowych bez zaliczki – płatność „po sukcesie”,

IV.      Partnerski System Obsługi Klienta : TER Enterprises współpracuje z lekarzami, rzeczoznawcami, radcami prawnymi, adwokatami, warsztatami samochodowymi oraz innymi partnerami,

V.       Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych, czyli ocenę stanu zdrowia osoby poszkodowanej, w tym niezależne opinie prawno-medyczne,

VI.      Pełny, 3-etapowy system dochodzenia roszczeń:

  1. Dochodzenie roszczeń w celu wypłaty bezspornego świadczenia w maksymalnej wysokości, ustalonej przez zakład ubezpieczeń.
  2. Negocjacje z zakładem ubezpieczeń w celu zawarcia bezpiecznej ugody.
  3. Prowadzenie sprawy na drodze sądowej.

 

Każdą sprawę badamy zawsze bezpłatnie.

 

Nasza Wizja

Być godnym zaufania i najskuteczniejszym reprezentantem osób w zakresie dochodzenia słusznych roszczeń odszkodowawczych.

Nasza Misja

Dążymy do podstawowego celu: sprawiedliwej i rzetelnej realizacji świadczeń odszkodowawczych. Staramy się, aby Klienci, którzy powierzyli nam dochodzenie swoich roszczeń, zawsze cieszyli się profesjonalną obsługą. Podejmujemy maksimum starań, by znaleźć dla nich optymalne rozwiązania, stale pogłębiając łączące nas więzi. Oferujemy najwyższą jakość usług, pamiętając by zaspokoić roszczenia i potrzeby Klienta nie tylko dotyczące dnia dzisiejszego, ale i przyszłości.

Naszym celem jest bycie postrzeganym, jako profesjonalny Doradca Odszkodowawczy i uczciwy pośrednik pomiędzy Klientem i zakładem ubezpieczeń.

Nasze Wartości

 • Uczciwość.
 • Zorientowanie na Klientów.
 • Zdyscyplinowanie.
 • Odpowiedzialność.
 • Przejrzystość działań.
 • Pozytywne nastawienie.
 • Powielanie najlepszych metod.
 • Czynny udział w życiu społecznym.
Dla tych, co przewidują, chcemy być witaminą
(bądź mądry przed szkodą…).
Dla tych, którym przydarzyło się nieszczęście, chcemy być lekarstwem
(bądź mądry po szkodzie…).

 

 

 

Dlaczego warto zaufać TER Enterprises?

 

 • 13-letnie doświadczenie w branży likwidacji szkód osobowych.
 • Ogromna skuteczność – na drodze przedsądowej i w sądzie.
 • Bardzo wysokie odszkodowania:

do 10 tys. złotych za 1% uszczerbku na zdrowiu,
– do 200 tys. złotych zadośćuczynienia dla jednego członka rodziny za śmierć osoby bliskiej.

 • Posiada Kodeks Etyczny i faktycznie go przestrzega.
 • Zapewnia transparentność umowy z Klientem:

– Ceny podawane są brutto, bez ukrywania podatku VAT.
– Umowa zawiera warunki jej wypowiedzenia lub odstąpienia w ciągu 10 dni.
– Tylko jednoznaczne zapisy w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.
– Brak ukrytych kosztów – Klient zawsze decyduje o wydatkach.

 • Stosuje umiarkowane ceny, które są negocjowane – prowizja od 20 % brutto, razem z podatkiem VAT.
 • Zapewnia pełny zakres obsługi:

– W trybie przedsądowym.
– W drodze negocjacji.
– Na drodze sądowej.

 • Organizuje finansowanie kosztów sądowych, koszty sądowe nie są przeszkodą przy kierowaniu sprawy na drogę sądową.
 • Zatrudnia skuteczną kadrę:

– Wyspecjalizowanych prawników.
– Doświadczonych radców i adwokatów.
– Profesjonalną administrację.
– Praktyczny i etyczny marketing.

 • Zapewnia swobodny dostęp do pracowników:

– W siedzibie TER Enterprises.
– Przez Koordynatorów Regionalnych.
– Drogą pocztową i elektroniczną.
– Przez infolinię: 801-120-020.

 • Gwarantuje kompleksową obsługę wszystkich spraw Klienta z jednego zdarzenia, tzw. spraw powiązanych.
 • Prowadzi Program Przezornego Klienta, przez co zapewnia korzystne warunki obsługi Klientom przed i po wypadku.
 • Legalnie pozyskuje informacje o potencjalnych Klientach, przestrzega prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Prowadzi ogólnopolską akcję  „Na Wszelki Wypadek”, promuje bezpieczne zachowania wśród dzieci oraz skuteczną pomoc prawno-medyczną ofiarom wypadków.
 • Szanuje Partnerów i Koordynatorów, zapewnia im niezbędne narzędzia i szkolenia, rzetelnie realizuje zobowiązania umowne.
 • Posiada profesjonalną stronę internetową www.ter.pl o bardzo wysokim poziomie informacyjnym, stale aktualizowaną.
 • Przestrzega zasad uczciwej konkurencji, nie prowadzi polityki „kradzieży” Klientów swoim konkurentom. Stosuje zasadę: „niech Klient sam zadecyduje”.
 • Przeciwdziała czynom nieuczciwej konkurencji, informuje oszukanych Klientów oraz nieuczciwych konkurentów o niekorzystnych skutkach ich działań.

 

TER Enterprises współpracuję z ogromną rzeszą zadowolonych Partnerów, Reprezentantów ds. Odszkodowań oraz Koordynatorów Regionalnych.

 

O co walczymy?

Jeżeli nasz Klient doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w jego imieniu wystąpimy między innymi o:

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Zwrot kosztów lepszego lub specjalnego odżywiania.
 • Zwrot kosztów opieki dodatkowej medycznej i niemedycznej (w tym także sprawowanej przez osoby bliskie).
 • Zwrot utraconych zarobków i innych korzyści.
 • Zwrot kosztów przygotowania do zawodu.
 • Zwrot kosztów adaptacji mieszkania.
 • Rentę z tytułu utraconych dochodów lub zwiększonych potrzeb.

Jeżeli nasz Klient stracił w wypadku osobę mu bliską, wystąpimy między innymi o:

 • Zadośćuczynienie za zerwanie więzi uczuciowych i emocjonalnych (także w sytuacji, gdy wypadek miał miejsce przed 3 sierpnia 2008 roku).
 • Stosowne odszkodowanie.
 • Zwrot kosztów pogrzebu (mimo wypłaconego zasiłku przez ZUS).
 • Rentę obligatoryjną.
 • Rentę fakultatywną.

 

Masz pytanie, chcesz bezpłatnej porady?

 

Zadzwoń: 58 303-46-38 ; 801-120-020

Wyślij email: ter@ter.pl

Złóż zapytanie online tutaj.


TER Enterprises
Odszkodowania

Infolinia: 801 120 020 tel. 58 303 46 38 faks: 58 320 75 49
e-mail: ter@ter.pl
strona www: www.ter.pl
al. Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk