Ubi Sunt s.c. Katarzyna Pawłowska, Marcin Kupiec

Dom Pogrzebowy Ubi Sunt wyróżnia się nietuzinkowym podejściem do pogrążonej w żałobie rodziny. „Od początku istnienia mamy jasno wyznaczony cel: pragniemy zmienić dotychczasowy wizerunek zakładów pogrzebowych poprzez etykę zawodową, kulturę moralną oraz szczególny szacunek do osoby zmarłej jak i pogrążonej w żałobie rodziny” – przedstawia się firma.


Ubi Sunt s.c. Katarzyna Pawłowska, Marcin Kupiec
Zakład pogrzebowy

tel: 32 767 40 57
strona www: www.ubisunt.pl
41-940 Piekary Śląskie, ul. Kościuszki 9