Komunikaty, 23.05.2014

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim Pana Jerzego Babiela w związku z jego tragiczną śmiercią składają Prezes i Członkowie Polskiej Izby Pogrzebowej

brak_foto
Komunikaty, 20.05.2014

Sukces Izby

Szanowni Państwo,  Nasze starania o zmianę nie korzystnych dla nas przepisów podatkowych uwieńczone zostały sukcesem. Dzięki naszym rozmowom oraz pismom z dn.17 marca, 9 kwietnia oraz z 7 maja 2014 r. Minister Finansów dokonał zmiany…

brak_foto

Zmiany VAT za sprawą Izby. Szanowni Państwo, Jak dobrze wiecie nasza Izba już 17 marca 2014 wystąpiła do Ministra Finansów o zmianę niekorzystnych dla nas przepisów dotyczących podatku VAT od pojazdów specjalnych pogrzebowych. Następnie prowadziliśmy…

brak_foto
Komunikaty, 11.05.2014

Jest nas coraz więcej

Jak już zapewne Państwo wiecie, Prezes Izby Pan Witold Skrzydlewski zrezygnował z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Pogrzebowym. Był to sprzeciw wobec popierania i propagowania przez to Stowarzyszenie rozsypywania prochów ludzkich. W reakcji na to niektóre…

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 30 maja 2014 r. rezygnuję z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Pogrzebowym. Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe popiera i propaguje rozsypywanie prochów ludzkich. Takie stanowisko stoi w sprzeczności z wyznawaną przeze…

brak_foto

Polska Izba Pogrzebowa otrzymała od Ministerstwa Finansów odpowiedź na pytania ws. traktowania samochodów specjalnych o przeznaczeniu pogrzebowy w świetle ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług…

Komunikaty, 18.04.2014

Wesołych Świąt!

Życzenia od Zarządu oraz pracowników Biura Polskiej Izby Pogrzebowej.  

Komunikaty, 26.03.2014

Nowy „Biuletyn” już w drodze

Kolejny numer „Biuletynu” jest już w drodze do Państwa. W numerze m.in. przedstawiamy owoc prac nad nowelizacją Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odpowiada, kto nie może należeć do stowarzyszeń, wyjaśniamy,…

brak_foto

Do Krajowego Rejestru Zarządców i Administratorów Cmentarzy przystąpiły już 34 osoby. Celem powołania Krajowego Rejestru Zarządców i Administratorów Cmentarzy  jest ochrona rynku zarządzania i administrowania cmentarzami przed złymi praktykami zawodowymi. Jedynie wprowadzenie odpowiednich mechanizmów oraz…

brak_foto
Komunikaty, 13.02.2014

Nowi Członkowie Izby

Zarząd Polskiej Izby Pogrzebowej zdecydował o przyjęciu do Izby nowych firm. – Firma Pogrzebowa „Smutek” – PPHU AVE „ADAM” – Zakład Pogrzebowy „Kalia” – Zakład Pogrzebowy HADES Więcej informacji o firmach znajdą Państwo poniżej.