Komunikaty, 13.09.2011

Kierowanie ruchem drogowym

W związku z tym, iż upłynął okres ważności uprawnień do prowadzenia konduktów po drogach publicznych, prosimy wszystkie osoby zainteresowane ich przedłużeniem bądź nabyciem o kontakt z Izbą.