Wszyscy zainteresowani wyjazdem na targi TANEXPO 2012 do Bolonii w dniach 22-24 marca 2012 r. proszeni są o pilny kontakt z Polską Izbą Pogrzebową.

123