Wydarzenia, 15.08.2012

Wojskowe Powązki mają sto lat

Cmentarz Wojskowy na Powązkach skończył sto lat. Z okazji jubileuszu na nekropolii odbyła się rocznicowa uroczystość.

W imieniu własnym oraz Zarządu Polskiej Izby Pogrzebowej na podstawie § 22 Statutu serdecznie zapraszam Państwa na Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Pogrzebowej w dniu 26 maja 2012 r.

Wydarzenia, 08.02.2012

Otwarcie krematorium w Pruszkowie

Informujemy, iż 3.02.2012 roku rozpoczęło działalność nowe krematorium w Pruszkowie.