brak_foto

Polska Izba Pogrzebowa otrzymała od Ministerstwa Finansów odpowiedź na pytania ws. traktowania samochodów specjalnych o przeznaczeniu pogrzebowy w świetle ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług…

Od 1 stycznia 2014 r. znika rejestr zarządców nieruchomości. Nie będzie już obowiązku brania udziału w szkoleniach i zbierania godzin, posiadania licencji oraz bycia niekaranym. Znika obowiązek posiadania odpowiedniego, kierunkowego wykształcenia oraz odbycia praktyk. Zarządcy…

brak_foto

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych ustaw  (Dz. U. 2012.9.51) z dniem 1 stycznia 2013 r. w ustawie…