Składki

Jednorazowe wpisowe do Polskiej Izby Pogrzebowej wynosi 100,00 zł. Miesięczne składki członkowskie zgodnie z uchwałą nr 4/2002  Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Izby Pogrzebowej z dnia 13.04.2002 r. wynoszą 100,00 zł.