Zarząd Izby

Prezes Izby Witold Skrzydlewski

Właściciel firmy „H.SKRZYDLEWSKA” s.c. z siedzibą w Łodzi.

Wiceprezes ds. Biura Robert Czyżak

Współwłaściciel firmy „APOKALIPSA” Międzynarodowy Transport Zmarłych Anna i Robert Czyżak z siedzibą w Warszawie. Firma założona w 1991 r.

Wiceprezes ds. Finansów Sławomir Moch

Współwłaściciel firmy „EXITUS – MOCH” Dom Pogrzebowy z siedzibą w Otwocku. Firma istnieje od 1991 r.

Członek Zarządu Zbigniew Baran

Właściciel firmy „KARAWAN” z siedzibą w Krakowie. Firma założona w 1981 r.

Członek Zarządu Piotr Banaczyk

Właściciel firmy Memento Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.