Polska Izba Pogrzebowa serdecznie zaprasza na szkolenia z toalety pośmiertnej, tanatokosmetyki i tanatologii ogólnej organizowane przez Hygeco Polska Sp. z o.o.

W imieniu własnym oraz Zarządu Polskiej Izby Pogrzebowej na podstawie § 22 Statutu serdecznie zapraszam Państwa na Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Pogrzebowej w dniu 26 maja 2012 r.

Szkolenia, 22.03.2012

Szkolenia z tanatokosmetyki

Biuro Izby uprzejmie informuje, że Pan Ireneusz Migdał rozpoczyna szkolenie z zakresu tanatokosmetyki w cenie 1200 zł od osoby za dwa dni.

W związku z odbywającymi się w Bolonii targami TANEXPO 2012, w dniach 22 i 23 marca biuro Izby będzie czynne w godzinach 9.00-13.00.

brak_foto
Szkolenia, 13.03.2012

Bezpłatne szkolenia

Polska Izba Pogrzebowa  serdecznie zaprasza Państwa na cykl szkoleń, które odbędą się  w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2012 r. w siedzibie Izby przy ul. Grażyny 15 w Warszawie.

Szkolenia, 04.03.2012

Szkolenia z tanatologii

Polska Izba Pogrzebowa serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na kolejne edycje szkolenia z zakresu tanatologii.

Wydarzenia, 08.02.2012

Otwarcie krematorium w Pruszkowie

Informujemy, iż 3.02.2012 roku rozpoczęło działalność nowe krematorium w Pruszkowie.

Wszyscy zainteresowani wyjazdem na targi TANEXPO 2012 do Bolonii w dniach 22-24 marca 2012 r. proszeni są o pilny kontakt z Polską Izbą Pogrzebową.

Komunikaty, 13.09.2011

Kierowanie ruchem drogowym

W związku z tym, iż upłynął okres ważności uprawnień do prowadzenia konduktów po drogach publicznych, prosimy wszystkie osoby zainteresowane ich przedłużeniem bądź nabyciem o kontakt z Izbą.

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie poruszano tematykę obniżenia zasiłków pogrzebowych oraz stanowisko Izby w tym zakresie.