Akt zgonu

Aby otrzymać akt zgonu bliskiej osoby, należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. USC wydaje trzy skrócone odpisy aktu zgonu oraz wymeldowuje zmarłego z miejsca pobytu stałego. USC nie pobiera opłaty skarbowej za czynności związane z rejestracją zgonu.

 

Do otrzymania aktu zgonu niezbędne są następujące dokumenty:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty zmarłego
  • książeczka wojskowa zmarłego (w przypadku mężczyzn do 50. roku życia)
  • odpis aktu urodzenia (dot. dziecka)
  • podanie o wydanie trzech bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu

 

Do wglądu należy przedstawić także:

  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
  • dowód osobisty współmałżonka lub odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim