Karta zgonu

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon. Na podstawie tego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawany jest akt zgonu.

Lekarz wydaje dwa egzemplarze karty zgonu. Egzemplarz A służy do celów statystycznych, a egzemplarz B potrzebny jest do pochowania zmarłego.

W karcie zgonu zapisywana jest jego przyczyna. Gdy nie można jej ustalić, w karcie zgonu w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny śmierci, wpisuje się „przyczyna zgonu nieustalona”.