Pogrzeb – krok po kroku

  1. Lekarz stwierdza zgon

Jeżeli zgon nastąpił w domu, należy najpierw wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Do nagłego wypadku zwykle wzywany jest lekarz pogotowia ratunkowego. Jeżeli dotrze on na miejsce już po nastąpieniu zgonu, nie może wystawić karty zgonu, ale sporządzi dokument stwierdzenia zgonu, na podstawie którego właściwy lekarz wystawi kartę zgonu. Jeżeli jednak lekarz pogotowia ratunkowego zastał pacjenta przy życiu i zdążył mu udzielić świadczenia leczniczego, zanim pacjent zmarł, wówczas lekarz ten stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, należy zgłosić się do ruchu chorych, w którym można odebrać kartę zgonu.

 

  1. O zgonie należy zawiadomić zakład pogrzebowy, który przewiezie zmarłego do kostnicy.

 

  1. Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego z kartą zgonu w celu odebrania aktu zgonu

Dowiedz się więcej o akcie zgonu

 

  1. Wybranie zakładu pogrzebowego, który przeprowadzi ceremonię pogrzebową.

Znajdź zakład pogrzebowy w Twojej okolicy

Do zakładu pogrzebowego należy zabrać: kartę zgonu, akt zgonu, dowód współmałżonka osoby zmarłej, NIP zmarłego oraz współmałżonka, legitymację ZUS zmarłego oraz współmałżonka.

W zakładzie pogrzebowym ustala się szczegóły takie jak: data pogrzebu, kremacji, wybór miejsca pochówku, trumny, określenie rodzaju obrządku religijnego.

 

  1. ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy

Sprawdź, jaką wysokość ma zasiłek i jak go otrzymać

 

6.  Można skorzystać ze wsparcia Fundacji Nagle Sami. Dla osób w żałobie działa  telefon 800 108 108, który jest bezpłatny zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Dyżury telefonu odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20.

Banner-Nagle-Sami-PolskaIzba-Pogrzebowa-200x80px-v1 (1)